Kunst is dichterbij dan je denkt

In Almere werken culturele instellingen, scholen en kunstenaars samen aan kwalitatief kunst- en cultuuronderwijs. Initiatiefnemer BonteHond ontwikkelt samen met verschillende partners uit de stad multidisciplinaire programma's voor het onderwijs. Er is een leerlijn ontwikkeld voor groep 1 tot en met 8 (KIDD) en de eerste twee jaar van het VMBO (KIDD+). We nodigen scholen en culturele partners uit om geinspireerd door deze twee leerlijnen nieuwe programma's en trajecten te ontwikkelen die passen in het curriculum van de school. Daarnaast organiseert KIDD inspirerende trainingen en bijeenkomsten voor leerkrachten en educatief medewerkers. Hierbij staat kennisdeling met kunstenaars en culturele instellingen centraal. 

 

Missie

Met KIDD willen we de ogen van kinderen openen en ze bewustmaken van kunst en cultuur uit hun eigen omgeving. Ze laten ontdekken dat kunst onderdeel is van je leven, van de straat en de stad waarin je woont. Dat kunst dichterbij is dan je denkt!