KIDD+ Cultuureducatie in het VMBO

KIDD+ is het programma voor het VMBO. Vanaf 2015 werken we vanuit de impulsregeling Cultuureducatie in het VMBO met het voortgezet onderwijs en culturele partners samen. Het tweejarige programma leert leerlingen wat kunst is en laat hen bovendien ontdekken dat kunst een deel is van het leven, van de straat en de stad waar ze wonen. Met jongeren maken en werken we op culturele locaties in de stad. We bieden ze vanuit hun eigen leefwereld aanknopingspunten voor het maken van de sectorkeuze aan het einde van het tweede jaar.  

Met KIDD+ nodigen we Almeerse VMBO-scholen en culturele instellingen uit om het KIDD+ platform verder uit te breiden en in co-creatie nieuwe projecten op te zetten.